Δραστηριότητες

Ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου και ο Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας ήταν προσκελημένοι ομιλητές στο CREA Summer School 2016 από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

CREA Summer Academy is a European Network of Summer Academies for the development of innovative business ideas focused on Creativity and ICT and aBusiness Idea Contest to bring closer investors, business angels and start-ups.

Professor NTUA Yannis Caloghirou was invited as a key-note speaker from the AEGEAN University of Greece to talk to young students about Entrepreneurship in the Creative Industry. Professor Caloghirou has great expirience in the field of entrepreneuship and creative industries as he is considered as an expert in the specific field and has conducted, in coolaboration with the Laboratory of Industrial and Energy Economics (LIEE/NTUA), of which he is director, many research projects at European Scale (the projects were founded by the European Union).

The presentation made by the professor is here.

Assistant Professor Aggelos Tsakanikas was invited as a key-note speaker from the AEGEAN University of Greece to talk to young students about Business plans and Finance. The presentation had two main topics with the title “Drafting a Business Plan: Key Questions and Issues” and “Financing”. The main purpose of the presentation was to give to the students to understand the importance of a business plan and how to make on, when needed and also, he tried to explain through examples, how to calculate basic numbers in finance and the real meaning behind the numbers.

Share this Post: