Δραστηριότητες

Συμμετοχή του ΕΒΕΟ στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 27-29 Μαΐου 2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, το οποίο έλαβε χώρα 27-29 Μαίου 2019 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Αναλυτικότερα, το εργαστήριο συμμετείχε στις ακόλουθες ενότητες με τις αντίστοιχες παρουσιάσεις:

Α’ Συνεδρία: Οικονομική Ανάλυση – Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κυκλική οικονομία
Πέμπτη, 30 Μαίου 2019, 14:30 – 16:15, Αίθουσα συμβουλίων
Προεδρείο: Ι. Καλογήρου, Δ. Διακουλάκη, Ι.Κούκος
 
 
B’ ΣυνεδρίαΕνέργεια III
Πέμπτη, 30 Μαίου 2019, 16:45 – 19:00, Αίθουσα συμβουλίων
Προεδρείο: Δ. Καρώνης, Σ. Νεοφυτίδης, Γ. Αραμπατζής
  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Share this Post: