Εργαστήριο Βιομηχανικής
και Ενεργειακής Οικονομίας

Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Απολογισμός 2023

Απολογισμός δραστηριοτήτων του εργαστηρίου για το 2023

Η οικονομική και διοικητική διάσταση των σπουδών του μηχανικού

Παρουσίαση στο επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το ΕΜΠ υπό τον τίτλο: «170 χρόνια Πολυτεχνείο: Οι μηχανικοί και η τεχνολογία στην Ελλάδα»

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου

Συμμετοχές σε Εγχώρια και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα

Τελευταία Νέα

Ερευνητικά Έργα

Συμμετοχές του εργαστηρίου σε Ελληνικά και Ευρωπαικά ερευνητικά έργα