Σπύρος Κυρίμης

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng

Ο Σπύρος Κυρίμης είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και έχει ενεργή συμμετοχή στο εργαστήριο παρέχοντας επικουρική υποστήριξη της ομάδας σε ερευνητικά έργα και στην εργαστηριακή διδασκαλία των Προπτυχιακών Μαθημάτων που διδάσκονται από την ομάδα του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ.

Ταυτόχρονα εργάστηκε στην εταιρεία BREAK EVEN CONSULTING, στο Τμήμα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Στρατηγικής, όπου κύριο αντικείμενό του ήταν θέματα κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης αποβλήτων, πράσινης ενέργειας και κατεργασίας λυμάτων.

Έχει εμπειρία από τη βιομηχανία, και πιο συγκεκριμένα έχει εργαστεί ως εκπαιδευόμενος μηχανικός διεργασιών στο διυλιστήριο πετρελαίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και σε ατμοηλεκτρικό σταθμό συνδυασμένου κύκλου της ΔΕΗ.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Εκπόνησε τη Διπλωματική του Εργασία με τίτλο “Ανάπτυξη Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για την Αντιμετώπιση Επιδημιολογικών Κινδύνων με βάση Τεχνικές Ελέγχου Συστημάτων” υπό την επίβλεψη του κ. Χ. Σαρίμβεη.

Έχει προσφέρει εθελοντική υποστήριξη στον διαγωνισμό καινοτομίας Mega Green Innovation.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών στη Σχολή, βοήθησε εθελοντικά στην υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας Προπτυχιακών Μαθημάτων της ομάδας ΕΒΕΟ-ΕΜΠ και όχι μόνο, με αποκορύφωμα μια παρουσίαση που ετοίμασε για τους συμφοιτητές του με τίτλο “Εφαρμογές Ενεργειακών Συστημάτων”, βασισμένη στις εμπειρίες του από το εργοστάσιο της ΔΕΗ και όχι μόνο.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καινοτόμες βιομηχανικές τεχνολογίες, για θέματα διαχείρισης αποβλήτων και πράσινης ενέργειας, αλλά και για τεχνοοικονομικά ζητήματα και ανάλυση δεδομένων.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Σπύρος Κυρίμης Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σπύρος Κυρίμης
Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Τηλέφωνο: +30 698 968 3824

Email: sp.kyrimis@gmail.com

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf

LinkedIn