Σπύρος Κυρίμης

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng

Ο Σπύρος Κυρίμης είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και έχει ενεργή συμμετοχή στο εργαστήριο παρέχοντας επικουρική υποστήριξη της ομάδας σε ερευνητικά έργα και στην εργαστηριακή διδασκαλία των Προπτυχιακών Μαθημάτων που διδάσκονται από την ομάδα του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ, ενώ είναι συντονιστής του επιχειρηματικού παιγνίου του εργαστηρίου, στη διεξαγωγή του σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, εργάζεται στην AristEng, όπου απασχολείται σε προηγμένο σχεδιασμό διεργασιών & προϊόντων, μελέτες σκοπιμότητας, τεχνοοικονομικές αξιολογήσεις, αναλύσεις αγοράς, συγκριτικές αξιολογήσεις τεχνολογίας και καινοτομίας και επιχειρηματικά σχέδια.

Έχει εμπειρία από τη βιομηχανία, και πιο συγκεκριμένα έχει εργαστεί ως εκπαιδευόμενος μηχανικός διεργασιών στο διυλιστήριο πετρελαίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στους Αγ. Θεοδώρους και στη ατμοηλεκτρικό σταθμό συνδυασμένου κύκλου της ΔΕΗ στο Λαύριο. Το 2023, υποστήριξε το έργο “SHIMANAGAN – Ασφαλής Διαχείριση Έγχυσης Υδρογόνου στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου”, όπου διενέργησε έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, και αξιολόγηση επένδυσης με οικονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Το 2022, προσέφερε εθελοντική υποστήριξη στον διαγωνισμό καινοτομίας “Mega Green Innovation”. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Χημικός Μηχανικός, όπου ασχολήθηκε με τις διεργασίες της Μονάδας Ανακύκλωσης & Παραγωγής Αντιπηκτικού Υγρού, ενώ υποστήριξε διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Εκπόνησε τη Διπλωματική του Εργασία με τίτλο “Ανάπτυξη Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για την Αντιμετώπιση Επιδημιολογικών Κινδύνων με βάση Τεχνικές Ελέγχου Συστημάτων” υπό την επίβλεψη του κ. Χ. Σαρίμβεη. Καθ’ όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών στη Σχολή, βοήθησε εθελοντικά στην υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας Προπτυχιακών Μαθημάτων της ομάδας ΕΒΕΟ-ΕΜΠ και όχι μόνο, με αποκορύφωμα μια παρουσίαση που ετοίμασε για τους συμφοιτητές του με τίτλο “Εφαρμογές Ενεργειακών Συστημάτων”, βασισμένη στις εμπειρίες του από το εργοστάσιο της ΔΕΗ και όχι μόνο. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καινοτόμες βιομηχανικές τεχνολογίες, για θέματα διαχείρισης αποβλήτων, πράσινης ενέργειας και βιοκαυσίμων, αλλά και για τεχνοοικονομικά ζητήματα και ανάλυση δεδομένων.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Σπύρος Κυρίμης Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σπύρος Κυρίμης
Εξωτερικός Συνεργάτης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Τηλέφωνο: +30 698 968 3824

Email: sp.kyrimis@gmail.com

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf

LinkedIn