Πέτρος Δήμας

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, PhD

Ο Δρ. Πέτρος Δήμας είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το ΕΜΠ στη γνωστική περιοχή της Βιομηχανικής Οικονομικής, Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας. Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και κατέχει MSc. στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Από τον Οκτώβριο του 2023 απασχολείται ως εντεταλμένος διδάσκων στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και παράλληλα διδάσκει στο Διατμηματικό ΜΠΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ το μάθημα «Οικονομική και Εφοδιαστική των Υλικών», σε συνδιδασκαλία με τον Αναπ. Καθηγητή ΕΜΠ Α. Τσακανίκα.

Έχει σημαντική εμπειρία ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Παράλληλα, εργάζεται ως εξωτερικός σύμβουλος στην εταιρεία «Break-Even Consulting: Σύμβουλοι Μηχανικών – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» και είναι επιστημονικός συνεργάτης και εκπαιδευτής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΜΠ. Επιπροσθέτως, παρέχει επικουρική υποστήριξη σε προπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Athens MBA» που διοργανώνουν από κοινού το ΕΜΠ και το ΟΠΑ. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του ΕΜΠ και της θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων «ΕΠΙ.νοώ» του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας, τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, τα Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογικής Αλλαγής και τη Βιομηχανική και Ενεργειακή Πολιτική, με πολλαπλές σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, καθώς και συμμετοχές σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια κατόπιν κρίσης. Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων Στατιστικής, Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας και μοντελοποίησης μέσω της Ανάλυσης Εισροών-Εκροών, και διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων και επιστημονικών μελετών.

Ευρωπαϊκά

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΕΒΕΟ

Εθνικά έργα

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ

Συμμετοχή σε ανεξάρτητα έργα ως εξωτερικός ερευνητικός συνεργάτης

 • Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007-2013 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ) – Ανάδοχος έργου: Planet σε συνεργαίσα με την Technopolis Group και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
 • LIFE-IP AdaptInGR, Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, LIFE IPC/GR/000006 –  Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και το Πράσινο Ταμείο (2019-2022)
 • Απογραφές εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας – Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και το Πράσινο Ταμείο (2021)

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Tsakanikas, A., Caloghirou, Y., Dimas, P., & Stamopoulos, D. ‘Intangibles, Innovation, and Sector Specialization in Global Value Chains: A Case Study on the EU’s and the UK’s Manufacturing Industries’.  Technological Forecasting and Social Change, forthcoming.
 • Karmellos, M., Kosmadakis, V., Dimas, P., Tsakanikas, A., Fylaktos, N., Taliotis, C., & Zachariadis, T. (2021). ‘A decomposition and decoupling analysis of carbon dioxide emissions from electricity generation: Evidence from the EU-27 and the UK’. Energy, 231, 120861. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120861 
 • Stamopoulos, D., Dimas, P., Sebos, I., & Tsakanikas, A. (2021). ‘ Does Investing in Renewable Energy Sources Contribute to Growth? A Preliminary Study on Greece’s National Energy and Climate Plan’.  Energies, 14(24):8537. https://doi.org/10.3390/en14248537
 • Dimas, P., Stamopoulos, D., & Tsakanikas, A. ‘Intangibles and GVC Participation in the EU: Evidence from the GLOBALINTO I-O Intangibles Database’. Economics and Business Review, forthcoming.

Διεθνείς Συλλογικοί Τόμοι κατόπιν κρίσης

 • Tsakanikas, A., Dimas, P. and Stamopoulos, D. (2021), ‘The Greek ICT Sector and Its Contribution to Innovation and Economic Growth’, Vlachos, V., Bitzenis, A. and Sergi, B.S. (Ed.) Modeling Economic Growth in Contemporary Greece (Entrepreneurship and Global Economic Growth), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 281-300. https://doi.org/10.1108/978-1-80071-122-820211020

Άλλα Κείμενα - Working Papers

Συνέδρια (κατόπιν κρίσης)

Διεθνή
 1. Stamopoulos, D., Dimas, P., Kastelli, I. and Tsakanikas, A., “Exploring the link between digital capabilities and innovation performance in Greek enterprises: The mediating role of absorptive capacity”, 3rd Digital, Innovation, Entrepreneurship & Financing Annual Conference, Lyon, 20-22 December 2021.
 2. Dimas, P., Stamopoulos, D., Kastelli, I. and Tsakanikas, A., “Innovation performance and digital transformation of Greek firms”, 10th International Economic and Business Review Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, December 3rd, 2021.
 3. Stamopoulos, D., Dimas, P., Danias I. and Tsakanikas, A., “ICT Systems and New I4.0 Technologies for Innovation and Export Performance of Greek Enterprises”, 10th International Economic and Business Review Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, December 3rd, 2021.
 4. Dimas, P., Stamopoulos, D. and Tsakanikas, A., Caloghirou, Y.“Tracking intangibles in the EU: The GLOBALINTO Input-Output Intangibles database”, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica, 3-5 November 2021.
 5. Dimas, P., Caloghirou, Y., Tsakanikas, A., & Vonortas, N.S., ‘Business intangibles in global value chains: In search of export competitive advantage‘, DRUID21 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change, Copenhagen, Denmark, 18-20 October 2021.
 6. Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A., ‘Where does the knowledge come from? A framework for tracing embodied knowledge in Global Value Chains’, DRUID21 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change, Copenhagen, Denmark, 18-20 October 2021.
 7. Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A., ‘Smart Cities Economic Activity in Greece: An Input-Output Quantitative Approach’, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica 3-5 November 2021.
 8. Triantafyllou, E., Sempos, I., Stamopoulos, D., and Dimas, P., ‘Benefits and synergies in tackling climate change from the implementation of the Common Agricultural Policy and other agricultural measures in Greece’, 2nd International Conference on Environmental Design, Athens, Greece, 23-24 October 2021.
 9. Dimas, P., Stamopoulos, D., Tsakanikas, A. and Caloghirou, Y., ‘EU’s Manufacturing Competitiveness in Global Value Chains: The Role of Intangibles and Innovation’, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, Italy, 2-4 September 2021.
 10. Dimas, P., Stamopoulos, D., Danias I. and Tsakanikas, A., ‘Industry 4.0 Technologies, Information and Management Systems as Driving Forces for the Innovation and Export Performance of Greek Businesses’, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, Italy, 2-4 September 2021.
 11. Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A. ‘A Quantitative Approach to the Contribution of the ICT Sector as an Enabler for Growth and Digital Transformation in the Greek Economy’, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, Naples, Italy, 2-4 September 2021.
 12. Mamica, L., Kastelli, I., Dimas, P., & Król, M., ‘Green transition policies and their impact on industrial activities: A comparative analysis of Poland and Greece’, 33rd Annual EAEPE Conference Naples, Italy, 2-4 September 2021.
 13. Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A. ‘Impact of the Smart City on the Greek Economy based on Input-Output Analysis’, 4th Euro-Mediterranean Conference on “VISIONING MED 2020+ / Mediterranean in Transition: Preserving the Past – Preparing for the Future, 9-10 October 2020, Athens, Greece.
 14. Dimas, P., Kastelli, I., & Tsakanikas, A., (2020), ‘Determinants of competitiveness for Food-Beverage-Tobacco industries in the context of Global Value Chains: Empirical evidence from selected EU economies’, 32nd Annual EAEPE Conference, Bilbao, Spain, 2-4 September 2020.
 15. Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A. ‘The Economic Impact of the Smart City on the Greek National Economy based on Input-Output Analysis’, 32nd Annual EAEPE Conference, Bilbao, 2-4 September 2020.
 16. Kastelli, I., Dimas, P., & Tsakanikas, A., ‘Analysis of the Greek Food and Beverage Industry Using the WIO Database: Trends and Challenges from Production Fragmentation’. 31st Annual EAEPE Conference, Warsaw, Poland, 12-15 September 2019.

Ελληνικά

 1. Dimas, P., Kastelli, I., Tsakanikas, A., (2019). Mapping and analysis of the Agro-food Value Chain in Greece. 12th Panhellenic Scientific Conference for Chemical Engineering 2019, 29-31 May, Athens, Greece (in Greek).
 2. Stamou, K., Dimas, P., Tsakanikas, A., (2019). The participation of Greek Manufacturing Industries in Global Value Chains: Industry cooperation and effects on competitiveness. 12th Panhellenic Scientific Conference for Chemical Engineering 2019, 29-31 May, Athens, Greece (in Greek).
 3. Skreta, A-E., Dimas, P., Tsakanikas, A., (2019). A sector analysis for the Cosmetics Industry in Greece: New trends and growth potential. 12th Panhellenic Scientific Conference for Chemical Engineering 2019, 29-31 May, Athens, Greece (in Greek).

Workshops

Διεθνή

 1. Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A., “Knowledge creation and diffusion in production linkages: An empirical investigation on EU-based value chains”, 6th EAEPE Research Area [X] ‘Knowledge, Networks and Regions’ Workshop, Volos, Greece, 1-2 October 2021
 2. Kastelli I., Dimas P.,  Dimitrios Stamopoulos, D., & Tsakanikas, A., “Upgrading in Global Value Chains: The contribution of knowledge-based capital in the export sophistication of European Food Industries”, 6th EAEPE Research Area [X] ‘Knowledge, Networks and Regions’ Workshop, Volos, Greece, 1-2 October 2021

Ερευνητικές Μελέτες & Συγγράμματα

Ερευνητικές Εκθέσεις & Μελέτες & Συγγράμματα

 • Tsakanikas, A., Roth, F., Caliò, S., Caloghirou, Y., & Dimas, P. (2020). The contribution of intangible inputs and participation in global value chains to productivity performance: Evidence from the EU-28, 2000-2014. Hamburg Discussion Papers in International Economics, No.5, University of Hamburg.
 • Tsakanikas, A., Caloghirou, Y., Dimas, P., & Stamopoulos, D., (2020). Are innovation and intangible assets driver’s for EU’s manufacturing competitiveness in Global Value Chains?. Prepared as Deliverable 6.3 for the Horizon 2020 GLOBALINTO project: Capturing the value of intangible assets in micro data 3 to promote the EU’s growth and competitiveness, contract number 822259. Laboratory of Industrial and Energy Economics, National Technical University of Athens, Athens.
 • Tsakanikas, A., Vasileiadis, M., Dimas, P., & Caloghirou, Y (2020). GLOBALINTO Input-Output Intangibles Database: Industry-level data on intangibles for EU-28. Prepared as Deliverable 6.2 for the Horizon 2020 GLOBALINTO project: Capturing the value of intangible assets in micro data 3 to promote the EU’s growth and competitiveness, contract number 822259. Laboratory of Industrial and Energy Economics, National Technical University of Athens, Athens.
 • «Τεχνολογία – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Θεωρητικές και Εμπειρικές προσεγγίσεις» (2021 – σήμερα), ηλεκτρονικό σύγγραμμα για τη δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος», Θεματική περιοχή: Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες
 • Τσακανίκας, Α., Δήμας, Π., Σταμόπουλος, Δ., & Παράσογλου, Κ. (2021). «Γνωμοδότηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Ελλάδος σχετικά με το μοντέλο κοστολόγησης υπηρεσιών συντήρησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», γνωμοδότηση-τεχνική μελέτη για τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Ελλάδος.
 • Σέμπος, Ι. et al., (2021) «Έκθεση αναγκών επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνωστικών κενών σε εθνικό επίπεδο και ανά τομέα τρωτότητας», τεχνική μελέτη για το έργο: LIFE-IP AdaptInGR.
 • Δήμας, Π., Σταμόπουλος, Δ., & Τσακανίκας, Α., (2021). «Συνθήκες, εξελίξεις και τάσεις της αγοράς στο Δήμο Πειραιά». Έργο: Επιστημονική Υποστήριξη Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά. ΕΒΕΟ-ΕΜΠ για τη κοινοπραξία ICAP Advisory ΑΕ – Grant Thornton Business Solution.
 • Τσακανίκας, Α., Σιώκας, Ε., & Δήμας, Π. (2018). «Το ελληνικό περιβάλλον συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων στο πλαίσιο Διδακτορικών Σπουδών». Έργο: Ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης και των ροών νεοεισερχόμενων στην ελληνική βιομηχανία. ΕΒΕΟ-ΕΜΠ για τη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ).

Δημόσιες Παρεμβάσεις

Αρθρα στον Τύπο
 1. «Διδακτορικά και επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα» Α. Τσακανίκας, Π. Δήμας, Οικονομική Επιθεώρηση, Τεύχος 1007, Ιούνιος 2021.
 2. «Η σημασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στον αγώνα κατά της πανδημίας» Α. Τσακανίκας, Π. Δήμας, Οικονομική Επιθεώρηση, Τεύχος 1004, Μάρτιος 2021.
 3. «Η προστασία της καινοτομίας και ο ρόλος των πατεντών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας» Α. Τσακανίκας, Π. Δήμας, Οικονομική Επιθεώρηση, Τεύχος 1002, Ιανουάριος 2021.
 4. «Οι νέες προκλήσεις στην παγκόσμια παραγωγή για την εγχώρια Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών», Α. Τσακανίκας, Π. Δήμας, Οικονομική Επιθεώρηση, Τεύχος 1001, Δεκέμβριος 2020.
 5. «Πώς συμβάλλουν τα άυλα στοιχεία των επιχειρήσεων στην παραγωγικότητα» Α. Τσακανίκας, Π. Δήμας, Business Daily, Ιούνιος 2020.
 6. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Αλυσίδες Αξίας εν μέσω πανδημίας», Α. Τσακανίκας, Π. Δήμας, Business Daily, Ιούνιος 2020.

Ανακοινώσεις σε Ημερίδες/Εκδηλώσεις/Συνέδρια

Αυτοδύναμη διδασκαλία

 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική (Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 3ο εξάμηνο, κορμού)
 • Οικονομική και Εφοδιαστική των Υλικών (ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, 1ο εξάμηνο, επιλογής)

 

Επικουρική υποστήριξη διδασκαλίας

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΕΜΠ

Πέτρος Δήμας Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πέτρος Δήμας
Διδάκτωρ ΕΜΠ, MSc, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Τηλέφωνο: +30 210 7723283

Email: petrdimas@chemeng.ntua.gr; petros.dimas92@gmail.com

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf

ResearchGate

Google Scholar 

LinkedIn