Δημήτρης Σταμόπουλος

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Ο Δημήτρης Σταμόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2019). Εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ σε πλήθος εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων στον ευρύτερο θεματικό χώρο της βιομηχανικής πολιτικής, των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανία και της αξιοποίησης πόρων και δυνατοτήτων. Παράλληλα, παρέχει επικουρική υποστήριξη στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Μαθήματα που διδάσκονται από την ομάδα του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ. Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι υποψήφιος διδάκτορας του Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας στην περιοχή της Ανάλυσης και Πρόβλεψης Τεχνολογικών Αλλαγών, με τίτλο διατριβής «Η Τεχνολογική Πρόβλεψη ως Στρατηγική Επιχειρηματικής και Βιομηχανικής Αναδιοργάνωσης: Η περίπτωση της Ελλάδας», για την εκπόνηση της οποίας έχει εξασφαλίσει χρηματική υποτροφία από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΕΜΠ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τα Παγκόσμια Δίκτυα Ανταλλαγής Αξίας και Διάχυσης Γνώσης, τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία,  τα Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογικής Αλλαγής και τη Βιομηχανική και Ενεργειακή Πολιτική, με σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους καθώς και πληθώρα συμμετοχών σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια κατόπιν κρίσης. Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη χρήση και ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων Στατιστικής, μοντελοποίησης μέσω υποδειγμάτων Εισροών-Εκροών, ενώ συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή παραδοτέων και επιστημονικών μελετών.

Ευρωπαϊκά

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΕΒΕΟ

Εθνικά έργα

Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας έργου του ΕΒΕΟ

Ανεξάρτητη συμμετοχή σε έργα

Συμμετοχή σε ανεξάρτητα έργα ως εξωτερικός ερευνητικός συνεργάτης

 • LIFE-IP AdaptInGR, Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, LIFE IPC/GR/000006 –  Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και το Πράσινο Ταμείο (2019-2022)
 • Απογραφές εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας – Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και το Πράσινο Ταμείο (2021)

Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά Περιοδικά

 • Dimas, P., Stamopoulos, D., & Tsakanikas, A. ‘Intangibles and GVC Participation in the EU: Evidence from the GLOBALINTO I-O Intangibles Database’. Economics and Business Review, forthcoming.
 • Stamopoulos, D., Dimas, P., Sebos, I., Tsakanikas, A. ‘Does Investing in Renewable Energy Sources Contribute to Growth? A Preliminary Study on Greece’s National Energy and Climate Plan’. Energies 2021, 14, 8537. https://doi.org/10.3390/en14248537

Διεθνείς Συλλογικοί Τόμοι

 • Tsakanikas, A., Dimas, P. and Stamopoulos, D. (2021), “The Greek ICT Sector and Its Contribution to Innovation and Economic Growth”, Vlachos, V., Bitzenis, A. and Sergi, B.S. (Ed.) Modeling Economic Growth in Contemporary Greece (Entrepreneurship and Global Economic Growth), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 281-300. https://doi.org/10.1108/978-1-80071-122-820211020

Άλλα Κείμενα - Working Papers

Συνέδρια

Διεθνή
 1. Stamopoulos, D., Dimas, P., Kastelli, I. and Tsakanikas, A.: “Exploring the link between digital capabilities and innovation performance in Greek enterprises: The mediating role of absorptive capacity” 3rd Digital, Innovation, Entrepreneurship & Financing Annual Conference, Lyon, 20-22 December 2021
 2. Stamopoulos, D., Dimas, P., Danias I. and Tsakanikas, A.: “ICT Systems and New I4.0 Technologies for Innovation and Export Performance of Greek Enterprises”, 10th International Economic and Business Review Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, December 3rd, 2021
 3. Stamopoulos, D., Dimas, P., Kastelli, I. and Tsakanikas, A.: “Innovation performance and digital transformation of Greek firms”, 10th International Economic and Business Review Annual Conference, Ljubljana, Slovenia, December 3rd, 2021
 4. Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Where does the knowledge come from? A framework for tracing embodied knowledge in Global Value Chains”, DRUID21 Conference on Innovation and the Dynamics of Structural, Institutional and Geographic Change, Copenhagen, Denmark, 18-20 October 2021
 5. Stamopoulos, D., Panagiotopoulos, P. and Caloghirou, Y.: “Innovation Capacity of Firms, Economic Performance and Innovation Output: Evidence from the Greek Business Ecosystem”, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica, 3-5 November 2021
 6. Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “Smart Cities Economic Activity in Greece: An Input-Output Quantitative Approach”, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica 3-5 November 2021
 7. Dimas, P., Stamopoulos, D. and Tsakanikas, A., Caloghirou, Y.: “Tracking intangibles in the EU: The GLOBALINTO Input-Output Intangibles database”, 17th Biannual Globelics Conference, Heredia, Costa Rica 3-5 November 2021
 8. Triantafyllou, E., Sempos, I. and Stamopoulos, D.: “Benefits and synergies in tackling climate change from the implementation of the Common Agricultural Policy and other agricultural measures in Greece”, 2nd International Conference on Environmental Design, Athens, Greece 23-24 October 2021
 9. Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “A Quantitative Approach to the Contribution of the ICT Sector as an Enabler for Growth and Digital Transformation in the Greek Economy”, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, 2-4 September 2021
 10. Dimas, P., Stamopoulos, D., Danias I. and Tsakanikas, A.: “Industry 4.0 Technologies, Information and Management Systems as Driving Forces for the Innovation and Export Performance of Greek Businesses”, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, 2-4 September 2021
 11. Dimas, P., Stamopoulos, D., Tsakanikas, A. and Caloghirou, Y.: “EU’s Manufacturing Competitiveness in Global Value Chains: The Role of Intangibles and Innovation”, 33rd Annual EAEPE Conference, Naples, 2-4 September 2021
 12. Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “Impact of the Smart City on the Greek Economy based on Input-Output Analysis”, 4th Euro-Mediterranean Conference on “VISIONING MED 2020+ / Mediterranean in Transition: Preserving the Past – Preparing for the Future, 9-10 October 2020, Athens, Greece
 13. Siokas, G., Stamopoulos, D., Dimas, P. and Tsakanikas, A.: “The Economic Impact of the Smart City on the Greek National Economy based on Input-Output Analysis”, 32nd Annual EAEPE Conference, Bilbao, 2-4 September 2020
 14. Stamopoulos, D., Siokas, G., and Tsakanikas, A.: “Absorption of Knowledge Flows in Greek Firms and its Determinants”, 32nd Annual EAEPE Conference, Bilbao, 2-4 September 2020
 15. Stamopoulos, D., Panagiotopoulos, P. and Caloghirou, Y.: “Measuring the Innovative Capacity of Greek Firms and Its Effect on Their Economic Performance and Innovation Output”, 31st Annual EAEPE Conference, Warsaw, 12-15 September 2019

Ελληνικά

 1. Stamopoulos, D., Panagiotopoulos, P. and Caloghirou, Y: The Innovative and Economic Performance of The Business Sector in The Greek Economy as a Function of The Determinant Factors of Its Innovative Potential, 12th Panhellenic Conference of Chemical Engineering, Athens, 27-29 May 2019

Φοιτητικά Συνέδρια

 1. Danias I. and Stamopoulos, D.: “Modern Management Systems and Information Systems in Industry 4.0: An Empirical Investigation”, 17th Annual Student Conference of the Department of AUEB Management Science and Technology, Athens, 18 May 2021
 2. Lymperopoulos, D. and Stamopoulos, D.: “Study and mapping of the Greek Vehicle Market: New Paradigms and the Introduction of Electric Propulsion Technologies”, 17th Annual Student Conference of the Department of AUEB Management Science and Technology, Athens, 18 May 2021

 

Workshops

Διεθνή

 1. Dimas, P., Stamopoulos, D., and Tsakanikas, A.: “Knowledge creation and diffusion in production linkages: An empirical investigation on EU-based value chains”, 6th EAEPE Research Area [X] ‘Knowledge, Networks and Regions’ Workshop, Volos, Greece, 1-2 October 2021
 2. Ioanna Kastelli; Petros Dimas; Dimitrios Stamopoulos; Aggelos Tsakanikas: “Upgrading in Global Value Chains: The contribution of knowledge-based capital in the export sophistication of European Food Industries”, 6th EAEPE Research Area [X] ‘Knowledge, Networks and Regions’ Workshop, Volos, Greece, 1-2 October 2021

Ερευνητικές Μελέτες, Εκθέσεις, Συγγράμματα και Παραδοτέα Έργων

Μελέτες & Μονογραφίες

 • Tsakanikas, A., Caloghirou, Y., Dimas, P., & Stamopoulos, D., (2020). Are innovation and intangible assets driver’s for EU’s manufacturing competitiveness in Global Value Chains?. Prepared as Deliverable 6.3 for the Horizon 2020 GLOBALINTO project: Capturing the value of intangible assets in micro data 3 to promote the EU’s growth and competitiveness, contract number 822259. Laboratory of Industrial and Energy Economics, National Technical University of Athens, Athens.
 • «Τεχνολογία – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Θεωρητικές και Εμπειρικές προσεγγίσεις» (2021 – σήμερα), ηλεκτρονικό σύγγραμμα για τη δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος», Θεματική περιοχή: Δίκαιο και Κοινωνικές Επιστήμες
 • Τσακανίκας, Α., Δήμας, Π., Σταμόπουλος, Δ., & Παράσογλου, Κ. (2021). «Γνωμοδότηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Ελλάδος σχετικά με το μοντέλο κοστολόγησης υπηρεσιών συντήρησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», γνωμοδότηση-τεχνική μελέτη για τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων Ελλάδος.
 • Σέμπος, Ι. et al., (2021) «Έκθεση αναγκών επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνωστικών κενών σε εθνικό επίπεδο και ανά τομέα τρωτότητας», τεχνική μελέτη για το έργο: LIFE-IP AdaptInGR.
 • Δήμας, Π., Σταμόπουλος, Δ., & Τσακανίκας, Α., (2021). «Συνθήκες, εξελίξεις και τάσεις της αγοράς στο Δήμο Πειραιά». Έργο: Επιστημονική Υποστήριξη Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά. ΕΒΕΟ-ΕΜΠ για τη κοινοπραξία ICAP Advisory ΑΕ – Grant Thornton Business Solution.

Δημόσιες Παρεμβάσεις

Αρθρα στον Τύπο
 1. Smart Industrial Parks in Greece”, Tsakanikas and D. Stamopoulos, Economic Review, 25/11/2021
 2. “‎Digitization and Use of 4th Industrial Revolution technologies in Times of the Pandemic‎”, Tsakanikas, D. Stamopoulos & I. Danias, Business Daily, 2/2/2021
 3. “How Ready are Businesses for the Upcoming Digital Transformation?”, A. Tsakanikas and D. Stamopoulos, Economic Review, 25/11/2020
 4. “A first Evaluation of the “Move Electrically” Incentive”, Tsakanikas, D. Stamopoulos and D. Lymperopoulos, Business Daily, 2/11/2020
 5. “Electromobility – The Cost of an Opportunity”, A. Tsakanikas and D. Stamopoulos, Economic Review, 19/10/2020
 6. “The Bet of Electromobility”, Tsakanikas & D. Stamopoulos, Kathimerini, 26/9/2020

Ανακοινώσεις σε Ημερίδες/Εκδηλώσεις/Συνέδρια

 •  

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης ΕΜΠ

Δημήτρης Σταμόπουλος Avatar

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημήτρης Σταμόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Τηλέφωνο: +30 210 772 3257

Email: dstamopoulos@mail.ntua.gr 

Αναλυτικό βιογραφικό (GR): 

Academic CV (ENG):

Google Scholar