Δραστηριότητες

Συμμετοχή του ΕΒΕΟ στο 13ο ΦΣΔΕΤ

Δυναμική θα είναι και φέτος η παρουσία του Εργαστηρίου Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας στο 13ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με θέμα “Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας“, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12/5/2016.

Αναλυτικά συμμετέχουν:

  • Session 4: Business Models and Practices με θέμα “Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Επιχείρησης Γνώσης” οι Νικόλαος Κανέλλος και Ευάγγελος Σιώκας και Ζωή-Ελένη Σταθάκη.
  • Session 8: Strategy & Investment με θέμα “Η Χαρτογράφηση της Πολιτικής και των Στρατηγικών των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο” οι Γεώργιος Σιώκας και Άγγελος Τσακανίκας. Επίσης με θέμα “Το περιβάλλον των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση” οι Σταύρος Λαμπρόπουλος και Ιωάννης Καλογήρου.
  • Session 11: Health & Education με θέμα “Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Κλάδο Της Εκπαίδευσης” οι Ευάγγελος Σιώκας, Ζωή-Ελένη Σταθάκη και Νικόλαος Κανέλλος.
Share this Post: