Δραστηριότητες

Παρουσιάσεις Σεμιναρίου Ερμούπολης 2023

Παρασκευή 14 Ιουλίου, πρωί (10:00 – 13:30)

 Τεχνητή Νοημοσύνη: Quo VadisΤεχνολογικές, Οικονομικές, Κοινωνικές, Θεσμικές και Πολιτικές Επιπτώσεις

Συντονιστής: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΔΥΤΕ & ΕΕΛ/ΛΑΚ)

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (ΕΜΠ)

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως τεχνολογική επανάσταση: Προσδοκίες, Υποσχέσεις και Κίνδυνοι

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ (ΕΜΠ)

Η ισχύς εν τη ενώσει: Συνεργατική Ανίχνευση και Αντιμετώπιση Κυβερνο-επιθέσεων Distributed Denial of Service (DDoS) με χρήση Ομόσπονδων Αρχιτεκτονικών Τεχνητής Νοημοσύνης – Federated Learning

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΕΚΤ)

Η εθνική στρατηγική για την ψηφιοποίηση και η σημασία των εταιρειών κινητών επικοινωνιών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

 

Νίνα Γιαλλούση (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Φιλοσοφικές όψεις των Νευρωνικών Δικτύων, από τον Πλάτωνα στον Wittgenstein

 

ΛΙΛΙΑΝ ΜΗΤΡΟΥ (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Μπορεί και πρέπει να ρυθμιστεί η Τεχνητή Νοημοσύνη;

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΔΗΣ (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Εξουσία και Τεχνητή Νοημοσύνη: Είναι εφικτό ένα συμμετοχικό μοντέλο;

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ (ΕΔΥΤΕ)

Τεχνητή Νοημοσύνη και Συλλογική Διάνοια: Πώς οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και η παγκόσμια δικτύωση μεταμορφώνουν την ανθρωπότητα.

 

 

Παρασκευή 14 Ιουλίου, απόγευμα (18:00 – 21:30)

 Η σημασία των ΑΠΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης για τον νησιωτικό χώρο και τις θαλάσσιες μεταφορές

Συντονιστής: Βρασίδας Ζάβρας (Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης)

 

ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΖΑΒΡΑΣ (Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης)

Η αειφορική διάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ (ΕΜΠ)

 Ενεργειακοί Πολίτες Σε Νησιά, από την Αδριατική μέχρι το Αιγαίο

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΩΜΑΣ (Σύμβουλος Ανάπτυξης ΑΠΕ)

Αυτοκατανάλωση με φωτοβολταϊκά: Η εξέλιξη στην Ελλάδα και η ευκαιρία των νησιών

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΨΑΡΑΥΤΗΣ (Technical University of Denmark)

Απανθρακοποίηση της ναυτιλίας: Εξελίξεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)

 

Ολίβια Κότσιφα (SYN Fab Lab)

Κινητό εργαστήριο για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες σε νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου & ΟΠΑ)

Πολιτιστικά φεστιβάλ και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη: Η περίπτωση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

 

  

Σάββατο 15 Ιουλίου, πρωί (10:00 – 13:30)

 Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης και της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα ερευνητικά κέντρα

 Συντονιστής: Άγγελος Τσακανίκας (ΕΜΠ)

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ (ΕΜΠ)

Η σταδιακή ωρίμανση της σύνδεσης έρευνας και επιχειρηματικότητας στο ΕΜΠ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΚΑΣ (ΕΜΠ & ΠΑΠΕΛ)

Αποτίμηση και διαπιστώσεις από την υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας από ακαδημαϊκούς φορείς

 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΙΑ (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» & Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος»)

Η Συμβολή των Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας και ο ρόλος του Science Agora

 

ΦΑΙΗ ΟΡΦΑΝΟΥ (Science-2-Business ΑΜΚΕ), ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ (Science-2-Business ΑΜΚΕ)

Τα αναγκαία συστατικά δράσεων Capacity Building για Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς με προοπτικές

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ (Cisco)

Προώθηση και ενίσχυση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Καινοτομίας μέσω των κέντρων DT&S της Θεσσαλονίκης και ANIC της Σύρου

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΔΡΟΥΚΑΚΗ (Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού & Επαγγελματικής Ανάπτυξης)

Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων στο δρόμο της επιχειρηματικότητας

 

ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΕΑ (ΠΑΠΕΛ)

Συμπράξεις Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ (ΕΜΠ, Mastercard Advisors)

Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας του οικοσυστήματος των FinTechs

 

 

Σάββατο 15 Ιουλίου, απόγευμα (18:00 – 21:00)

 Δημόσιες πολιτικές για την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα

Συντονιστής: Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ)

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (ΕΜΠ), ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ (ΕΜΠ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΜΠ), ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ (ΕΜΠ)

Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή και τα δυνητικά οφέλη από την εμπλοκή των ελληνικών οργανισμών στα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ Προγράμματα-Πλαίσιο

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΜΠ), ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ (ΕΜΠ), ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (ΕΜΠ)

Διερευνώντας τα κίνητρα, τα εμπόδια συμμετοχής και τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στους συμμετέχοντες ελληνικούς φορείς

 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ (ΕΜΠ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΜΠ), ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΜΠ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΚΑΣ (εμπ & παπελ)

Ο ρόλος των χρηματοδοτούμενων δικτύων έρευνας και καινοτομίας από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στην προώθηση της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Εμπειρία από επιτυχημένα έργα έρευνας καινοτομίας – Προτάσεις και καλές πρακτικές

 

ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΕΜΠ), ΜΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ (Πολυτεχνείο του Μιλάνο & ΕΛΙΑΜΕΠ)

Από την κρίση στην ανάπτυξη: Επανεξετάζοντας το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο σε όρους εξωστρέφειας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας

 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΑΣ (ΕΜΠ), ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΜΠ), ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ (ΕΜΠ), ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (ΕΜΠ)

Άυλες εισροές, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και τεχνολογική καινοτομία στην ευρωπαϊκή μεταποίηση

 

Κυριακή 16 Ιουλίου, πρωί (10:30-12:30)

 Keynote Speech

BASKARAN ANGATHEVAR (Universiti of Malaya)

 Engaging Alumni Entrepreneurs in the Student Entrepreneurship Development Process: A Social Network Perspective

Share this Post: