Παρουσιάσεις Σεμιναρίου Ερμούπολης 2023

  01/08/2023

Παρασκευή 14 Ιουλίου, πρωί (10:00 – 13:30)

 Τεχνητή Νοημοσύνη: Quo VadisΤεχνολογικές, Οικονομικές, Κοινωνικές, Θεσμικές και Πολιτικές Επιπτώσεις

Συντονιστής: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΔΥΤΕ & ΕΕΛ/ΛΑΚ)

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (ΕΜΠ)

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως τεχνολογική επανάσταση: Προσδοκίες, Υποσχέσεις και Κίνδυνοι

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ (ΕΜΠ)

Η ισχύς εν τη ενώσει: Συνεργατική Ανίχνευση και Αντιμετώπιση Κυβερνο-επιθέσεων Distributed Denial of Service (DDoS) με χρήση Ομόσπονδων Αρχιτεκτονικών Τεχνητής Νοημοσύνης – Federated Learning

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΕΚΤ)

Η εθνική στρατηγική για την ψηφιοποίηση και η σημασία των εταιρειών κινητών επικοινωνιών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

 

Νίνα Γιαλλούση (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Φιλοσοφικές όψεις των Νευρωνικών Δικτύων, από τον Πλάτωνα στον Wittgenstein

 

ΛΙΛΙΑΝ ΜΗΤΡΟΥ (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Μπορεί και πρέπει να ρυθμιστεί η Τεχνητή Νοημοσύνη;

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΔΗΣ (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Εξουσία και Τεχνητή Νοημοσύνη: Είναι εφικτό ένα συμμετοχικό μοντέλο;

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ (ΕΔΥΤΕ)

Τεχνητή Νοημοσύνη και Συλλογική Διάνοια: Πώς οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και η παγκόσμια δικτύωση μεταμορφώνουν την ανθρωπότητα.

 

 

Παρασκευή 14 Ιουλίου, απόγευμα (18:00 – 21:30)

 Η σημασία των ΑΠΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης για τον νησιωτικό χώρο και τις θαλάσσιες μεταφορές

Συντονιστής: Βρασίδας Ζάβρας (Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης)

 

ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΖΑΒΡΑΣ (Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης)

Η αειφορική διάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ (ΕΜΠ)

 Ενεργειακοί Πολίτες Σε Νησιά, από την Αδριατική μέχρι το Αιγαίο

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΩΜΑΣ (Σύμβουλος Ανάπτυξης ΑΠΕ)

Αυτοκατανάλωση με φωτοβολταϊκά: Η εξέλιξη στην Ελλάδα και η ευκαιρία των νησιών

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΨΑΡΑΥΤΗΣ (Technical University of Denmark)

Απανθρακοποίηση της ναυτιλίας: Εξελίξεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)

 

Ολίβια Κότσιφα (SYN Fab Lab)

Κινητό εργαστήριο για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες σε νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου & ΟΠΑ)

Πολιτιστικά φεστιβάλ και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη: Η περίπτωση του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

 

  

Σάββατο 15 Ιουλίου, πρωί (10:00 – 13:30)

 Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης και της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα ερευνητικά κέντρα

 Συντονιστής: Άγγελος Τσακανίκας (ΕΜΠ)

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ (ΕΜΠ)

Η σταδιακή ωρίμανση της σύνδεσης έρευνας και επιχειρηματικότητας στο ΕΜΠ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΚΑΣ (ΕΜΠ & ΠΑΠΕΛ)

Αποτίμηση και διαπιστώσεις από την υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας από ακαδημαϊκούς φορείς

 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΙΑ (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» & Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος»)

Η Συμβολή των Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας και ο ρόλος του Science Agora

 

ΦΑΙΗ ΟΡΦΑΝΟΥ (Science-2-Business ΑΜΚΕ), ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ (Science-2-Business ΑΜΚΕ)

Τα αναγκαία συστατικά δράσεων Capacity Building για Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς με προοπτικές

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ (Cisco)

Προώθηση και ενίσχυση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Καινοτομίας μέσω των κέντρων DT&S της Θεσσαλονίκης και ANIC της Σύρου

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΔΡΟΥΚΑΚΗ (Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού & Επαγγελματικής Ανάπτυξης)

Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων στο δρόμο της επιχειρηματικότητας

 

ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΕΑ (ΠΑΠΕΛ)

Συμπράξεις Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ (ΕΜΠ, Mastercard Advisors)

Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας του οικοσυστήματος των FinTechs

 

 

Σάββατο 15 Ιουλίου, απόγευμα (18:00 – 21:00)

 Δημόσιες πολιτικές για την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα

Συντονιστής: Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ)

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (ΕΜΠ), ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ (ΕΜΠ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΜΠ), ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ (ΕΜΠ)

Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή και τα δυνητικά οφέλη από την εμπλοκή των ελληνικών οργανισμών στα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ Προγράμματα-Πλαίσιο

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΜΠ), ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ (ΕΜΠ), ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (ΕΜΠ)

Διερευνώντας τα κίνητρα, τα εμπόδια συμμετοχής και τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στους συμμετέχοντες ελληνικούς φορείς

 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ (ΕΜΠ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΜΠ), ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΜΠ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΚΑΣ (εμπ & παπελ)

Ο ρόλος των χρηματοδοτούμενων δικτύων έρευνας και καινοτομίας από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στην προώθηση της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης)

Εμπειρία από επιτυχημένα έργα έρευνας καινοτομίας – Προτάσεις και καλές πρακτικές

 

ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ΕΜΠ), ΜΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ (Πολυτεχνείο του Μιλάνο & ΕΛΙΑΜΕΠ)

Από την κρίση στην ανάπτυξη: Επανεξετάζοντας το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο σε όρους εξωστρέφειας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας

 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΑΣ (ΕΜΠ), ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΜΠ), ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ (ΕΜΠ), ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (ΕΜΠ)

Άυλες εισροές, παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και τεχνολογική καινοτομία στην ευρωπαϊκή μεταποίηση

 

Κυριακή 16 Ιουλίου, πρωί (10:30-12:30)

 Keynote Speech

BASKARAN ANGATHEVAR (Universiti of Malaya)

 Engaging Alumni Entrepreneurs in the Student Entrepreneurship Development Process: A Social Network Perspective

Συμμετοχή του ΕΒΕΟ-ΕΜΠ στην εκδήλωση «Επαγγελματικά Μονοπάτια», Ινστιτούτο Goethe, Σάββατο 10/12/2022, 11:00 – 17:00

  05/12/2022

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) θα συμμετάσχει στην εκδήλωση «Επαγγελματικά Μονοπάτια», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου από τις 11:00 έως τις 17:00 στο Goethe-Institut Athen (Ομήρου 14-16, Αθήνα) στο πλαίσιο του προγράμματος STAYnet.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα Ελληνικά και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Απευθύνεται σε μαθητές/-τριες, φοιτητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και σε όποιον ενδιαφέρεται να ανακαλύψει περισσότερα για τις δεξιότητες και τα ταλέντα του.

Θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες ομιλίες, παρουσιάσεις και εργαστήρια γύρω από την εκπαιδευτική ρομποτική, τη βιοτεχνολογία, τα επαγγέλματα STEM και τις ήπιες δεξιότητες (soft skills). Επίσης θα παρουσιαστούν οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο κόσμος του τρενομοντελισμού και της βιολογικής γεωργίας και θα δοθεί η ευκαιρία συζήτησης με επαγγελματίες από διάφορους τομείς.

Από το ΕΒΕΟ-ΕΜΠ θα λάβουν μέρος οι Άγγελος Τσακανίκας, Αναπ. Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής ΕΒΕΟ-ΕΜΠ, Αιμιλία Πρωτόγερου, Επίκ. Καθηγήτρια ΕΜΠ (εκλεγμένη) και Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής . Το ΕΒΕΟ-ΕΜΠ θα πραγματοποιήσει παρουσίαση στο 1ο μέρος της εκδήλωσης και Σεμινάριο σε 2 κύκλους (13:30 – 14:50 & 15:30 – 16:50) στο 2ο μέρος της εκδήλωσης με τίτλο “Επαγγελματικές διαδρομές των Μηχανικών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό“.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο πρόγραμμα (Μέρος Α & Μέρος Β) καθώς και στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Η δήλωση συμμετοχής είναι εφικτή έως την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου μέσω της διαδικτυακής φόρμας.

Προσοχή: Σε κάποια εργαστήρια/σεμινάρια/συζητήσεις ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Θα χαρούμε αν μας τιμήσετε με την παρουσία σας και φυσικά μπορείτε να προωθήσετε την πρόσκληση σε άλλους ενδιαφερόμενους και συνεργάτες σας.

 

–Update 13/12: Ακολουθούν στιγμιότυπα από την ομιλία του Α. Τσακανίκα κατά την εκδήλωση 

Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου με τίτλο “Implementing smart city strategies in Greece: appetite for success”

  26/11/2021

Τα μέλη του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, ο Δρ. Ευάγγελος Σιώκας και ο Γεώργιος Σιώκας δημοσίευσαν επιστημονικό άρθρο με τίτλο “Implementing smart city strategies in Greece: appetite for success” στο επιστημονικό περιοδικό Cities. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άρθρο εδώ*.

Για αναφορά ως βιβλιογραφία:

Siokas, G., Tsakanikas, A. and Siokas, E., 2020. Implementing smart city strategies in Greece: Appetite for success. Cities, 108, p.102938.

*Ελεύθερη πρόσβαση μέχρι 25 Νοεμβρίου 2020

«Έξυπνα» βιομηχανικά πάρκα στην Ελλάδα – Άρθρο των Αν. Καθ. Α. Τσακανίκα και Υ.Δ. Δ. Σταμόπουλου στην Οικονομική Επιθεώρηση

  02/11/2021

“Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συγκεντρώσεις βιομηχανιών σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ακόμα και αν δεν ήταν πάντα σε ρητά οργανωμένους χώρους, συγκέντρωναν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την άναρχη χωροθέτηση. Αυτές οι βιομηχανικές ζώνες σταδιακά χαρακτηρίστηκαν ως βιομηχανικά πάρκα και αποτελούσαν χώρους βιομηχανικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Το πλήρες άρθρο μπορείτε να βρείτε εδώ

Συμμετοχή του Ομότιμου καθηγητή Γ. Καλογήρου στη Συζήτηση του Κύκλου Ιδεών, με Θέμα “Η Ελλάδα Μετά την Πανδημία”

  12/10/2020

Για πέμπτη χρονιά ο ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ διοργάνωσε το ετήσιο συνέδριό του με γενικό θέμα «Η Ελλάδα Μετά». Το συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά V» διεξάχθηκε στις 11-12 Οκτωβρίου 2021, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη με κεντρικό θέμα το ερώτημα: Από την κρίση στην κανονικότητα ή η κρίση ως κανονικότητα;